x מכשיר למינציה EZL3-03

מכשיר למינציה קומפקטי וידידותי לשימוש הכולל כפתור חילוץ מארזים באופן מיידי ומהיר, ארבעה גלילי הנעה מקצועיים להרצת המארזים.

אפשרות ניילון של A-4 / A-5 /A-3 עד 250 מיקרון.

למכשיר פתחי אוורור מיוחדים ומגש קירור.

פתח הזנה 320 מ”מ
זמן חימום 9-10 דקות
עובי ציפוי מקסימאלי 250 מיקרון
מהירות 334 מ”מ לדקה
רוחב 450 מ”מ
עומק 180 מ”מ
גובה 100 מ”מ