x שמן ושקיות למגרסות

שמן סיכה למגרסות נייר

על מנת לשמור על תקינות ואורך חיי המגרסה, כמו גם ביצועיה, נדרש לשמן את הסכינים מעת לעת.

כאשר נשמעים רעשים ו/או כושר הגריסה יורד יש להזליף שמן לתוך פתח ההזנה תוך כדי הפעלת מתג ה”רוורס” של המכונה.

חברת מ צ ג  משווקת ומספקת שמן סיכה באריזות “טריו” שלישיית בקבוקים 125 CCלבקבוק אחד

שקיות ניילון

שקיות מיוחדות, עבות ועמיגות, לאיסוף חומר גרוס למגרסות נייר.

כל אריזה מכילה  150  שקיות ניילון בעובי של 0.04 מיקרון ובמידות של 120X110 ס”מ

לפניות בנושא והזמנות ניתן לפנות בכל עת לרוית  ravit@mazg.co.il