x מכונת ביול DM400C

DM400C מערכת ביול מאסיבית לכמויות דואר גדולות ולעבודה מאומצת:  עשרות, מאות ואלפים ביום, באמצעות מזין אוטומטי אינטגרלי.

הספק ביול: כ-120 מעטפות בדקה, משטח שקילה אינטגרלי עד 5 ק”ג, עובי מינימלי 0.2 מ”מ למעטפה כולל מהדקים.

תמיכה מלאה בעברית מצג גרפי בעל תאורה אחורית ומנגנון לחיצים נגיש , קל לתפעול המאפשר הצגת כל התפריט, הפונקציות והנתונים מלוח בקרה יחיד וידיודותי למראה.

אידיאלית לביול אינטינסיבי של מכתבים ומעטפות עבות עד עובי 8 מ”מ

משקל אינטגראלי עד 5 ק”ג ומגשי הזנה ופליטה מובנים

טכנולוגיית INTELLILINK המאפשרת עדכוני תוכנה ותעריפי דואר באופן אוטומטי

פיקוח ומעקב אחר הביול החודשי באמצעות הפקת דו”ח בפילוח למחלקות

ממשק ידידותי מלא בעברית, טעינת אשראי מרחוק, תאריך יומי אוטומטי

הטבעת תאריך ושעה לדואר נכנס.

מערכת ניהול, מעקב ובקרה על רמות השימוש בחלוקה ל- 25 מחלקות תקציב שונות עם אופציה להרחבה עד 200 מחלקות שונות.

ממשק למחשב ליצוא נתוני מעקב אחר מחלקות תקציב.

טעינת המכונה מתאפשרת ללא נטילת המכונה אלא באמצעות מודם מובנה אינטגרלי בחיבור ON-LINE לשרת של חברת דואר ישראל. החיבור הישיר מאפשר קריאת מונים, בקרת שימוש והתראה על דמי אשראי נמוך.

לגופים ומוסדות גדולים אשר שולחים כמויות גדולות של דואר מציעה DM400C הזנה אוטומטית של מדבקות לביול חבילות ומעטפות גדולות.

לפרטים, להדגמה  והצעת מחיר gal@mazag.co.il

חיבור לשרת ללא תשלום וללא חיוב דמי קישוריות