x TAROS 30.20

מגרסת נייר משרדית, הכוללת ארונית מהודרת, מנוע רב עוצמה וביצועים המאפיינים את היצרן הגרמני שלייכר

להדגמה במשרדכם ללא התחייבות 050-8828888