Pitney Bowes DM100i   מכונת ביול .

מכונת ביול דיגיטאלית בטכנולוגית הטעינה מרחוק, ממשק דיגיטאלי בעברית, קומפקטית ונוחה לתפעול.

מיועדת להיקפי עבודה בינוניים, אידיאלית למכתבים וחבילות עד עובי 10 מ”מ.

משקל אינטגראלי עד 2.5 ק”ג ומגשי הזנה ופליטה מובנים.

מערכת

Pitney Bowes DM300C   מכונת ביול בינונית לכמויות משתנות מעשרות ועד לאלפים של דברי דואר בחודש.

 .ידידותית ונוחה ביותר לעבודה, מתאימה ומשתלבת בעיצוב של כל משרד

אידיאלית למכתבים ומעטפות עבות עד עובי של 10 מ”מ.

 

משקל אינטגראלי עד 5 ק”ג ומגשי

DM400C מערכת ביול מאסיבית לכמויות דואר גדולות ולעבודה מאומצת:  עשרות, מאות ואלפים ביום, באמצעות מזין אוטומטי אינטגרלי.

הספק ביול: כ-120 מעטפות בדקה, משטח שקילה אינטגרלי עד 5 ק”ג, עובי מינימלי 0.2 מ”מ למעטפה כולל מהדקים.

תמיכה מלאה בעברית מצג גרפי בעל תאורה