GT-911 Performance

 סידרת המחץ של מגרסות הנייר המחלקתיות מבית —        SHRED-EX        — ה ע ו צ מ ה  ב ג ר

פתח הזנה 230 מ”מ
הפעלה אלקטרונית
הספק מנוע 486 וואט
כושר גריסה 20 דף כולל תקליטורים וכרטיסי אשראי
רוחב חיתוך 2X10 מ”מ (DIN 4)
נפח מיכל 40 ליטר — ניתן להזמין בגירסה מיוחדת של 51 ליטר
רוחב 44 ס”מ
עומק 29 ס”מ…

פתח הזנה 230 מ”מ
הפעלה אלקטרונית
הספק מנוע 198 וואט
כושר גריסה 8 דף כולל גריסת תקליטורים
רוחב חיתוך 2X10 מ”מ (DIN 4)
נפח מיכל הגריסה 22 ליטר
רוחב 36.5 ס”מ
עומק 26.5 ס”מ
גובה 55.5 ס”מ
יצרן JINPEX INDUSTRIES…

שמן סיכה למגרסות נייר

על מנת לשמור על תקינות ואורך חיי המגרסה, כמו גם ביצועיה, נדרש לשמן את הסכינים מעת לעת.

כאשר נשמעים רעשים ו/או כושר הגריסה יורד יש להזליף שמן לתוך פתח ההזנה תוך כדי הפעלת מתג ה”רוורס” של …

פתח הזנה 240 מ”מ
הפעלה אלקטרונית
הספק מנוע 460W
כושר גריסה 11 / 16 דף
רוחב חיתוך 3.8X28 / 1.9X15 מ”מ (DIN 3 / DIN 4)
נפח מיכל הגריסה 44 ליטר
רוחב 41 ס”מ
עומק 31 ס”מ
גובה 71 ס”מ…

הפעלה אלקטרונית
הספק מנוע 500 וואט
כושר גריסה 5 דף
רוחב חיתוך 2X9 מ”מ (DIN 4)
נפח מיכל הגריסה 26 ליטר
רוחב 36 ס”מ
עומק 24 ס”מ
גובה 59 ס”מ

פתח הזנה 240 מ”מ
הפעלה אלקטרונית
הספק מנוע 460W
כושר גריסה 6 דפים
רוחב חיתוך 0.8X12 מ”מ
נפח מיכל הגריסה 44 ליטר
רוחב 41 ס”מ
עומק 31 ס”מ
גובה 71 ס”מ

פתח הזנה 260 מ”מ
הפעלה אלקטרונית
הספק מנוע 1.1 כ”ס
כושר גריסה 15 דף
רוחב חיתוך 1.9X15 מ”מ
נפח מיכל הגריסה 88 ליטר
רוחב 49 ס”מ
עומק 38 ס”מ
גובה 89 ס”מ